Bubee Homepage
สรุปย่อ เยเรมีย์
สรุปย่อ เยเรมีย์

เหตุใดความเจ็บปวดของข้าจึงไม่หยุด บาดแผลของข้าก็รักษาไม่หาย  มันไม่ยอมหายดี? ถอดความจากเยเรมีย์ 15:18   บทสรุปย่อ เยเรมีย์  อ่านต่อ

สรุปย่อ ปัญญาจารย์
สรุปย่อ ปัญญาจารย์

มีฤดูสำหรับทุกสิ่ง มีเวลาสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้า ถอดความจาก ปัญญาจารย์ 3:1  บทสรุปย่อ ปัญญาจารย์ เพื่อให้เพื่อน  อ่านต่อ

สรุปย่อสุภาษิต
สรุปย่อสุภาษิต

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางรากของโลกด้วยสติปัญญา พระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ด้วยความหยั่งรู้ ถอดความจาก สุภาษิต 3:19 บทสรุปย่อ สุภาษิต เพื่อให้เพื่อน  อ่านต่อ

สรุปย่อสดุดี
สรุปย่อสดุดี

ประชาชาติทั้งหลาย   จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด ถอดความจากสดุดี 117:1  บทสรุปย่อ สดุดี เพื่อให้เพื่อน  อ่านต่อ

สรุปย่อ เอสเธอร์
สรุปย่อ เอสเธอร์

โมรเดคัยยิ่งใหญ่และเป็นที่นับถือมากในหมู่ชาวยิว เขาทำประโยชน์เพื่อพี่น้องร่วมชาติ  เป็นปากเสียงเพื่อสวัสดิภาพของชาวยิวทั้งสิ้น  ถอดความจากเอสเธอร์ 10:3   บทสรุปย่อ เอสเธอร์  อ่านต่อ

สรุปย่อ พงศาวดาร
สรุปย่อ พงศาวดาร

เหล่าคนที่รอดชีวิตจากคมดาบ ถูกจับกุมไปบาบิโลน เป็นเชลยของกษัตริย์และโอรสทั้งหลายจนกระทั่ง อาณาจักรเปอร์เซียมีอำนาจขึ้นมา ถอดความจาก 2 พงศาวดาร 36:20  อ่านต่อ

สรุปย่อ พงศ์กษัตริย์
สรุปย่อ  พงศ์กษัตริย์

สรรเสริญพระยาห์เวห์ องค์พระเจ้าแห่งอิสราเอล วันนี้ ทรงให้ข้าพระองค์ได้เห็นผู้ครองบัลลังก์ของข้าพระองค์ ถอดความจาก 1 พงศ์กษัตริย์ 1:48  อ่านต่อ

สรุปย่อ 2 ซามูเอล
สรุปย่อ 2 ซามูเอล

 ข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้จากการช่วยเหลือของพระองค์ ข้าพระองค์ปีนกำแพงเมืองได้ โดยพระเจ้าของข้าพระองค์ ถอดความจาก 2  ซามูเอล 22:30 บทสรุปย่อ  อ่านต่อ

สรุปย่อ 1 ซามูเอล
สรุปย่อ 1 ซามูเอล

พวกเขาไม่ได้ทอดทิ้งเจ้า แต่ทิ้งเรา และพวกเขาไม่ต้องการให้เราเป็นกษัตริย์ของพวกเขา ถอดความจาก 1  ซามูเอล 8:7    อ่านต่อ

สรุปย่อ นางรูธ
สรุปย่อ นางรูธ

เด็กคนนี้เกิดจากลูกสะใภ้ที่รักเธอ และดีต่อเธอยิ่งกว่าลูกชาย 7 คน ถอดความจาก นางรูธ  4:15  บทสรุปย่อ  อ่านต่อ