Bubee Homepage
ลูกา 8
ลูกา 8

LUKE8-12.5×20 อุปมาเมล็ดพืช  ตะเกียง  พายุ  คนผีสิง  ลูกสาวไยรัส อ่านต่อ

ลูกา 7
ลูกา 7

LUKE7-12.5×20 นายร้อย  แม่ม่าย นาอิน   ความเชื่อ  ยอห์นผู้ให้บัพติสมา  ซีโมน  อ่านต่อ