กิจการ 9

titleacts911×11 Acts 9

tags: เซาโล, เปาโล,ดามัสกัส,อานาเนีย,ตาบอด,นิมิต,ทาร์ซัส,กดขี่คริสเตียน,โดรคัส,ช่องกำแพงเมือง