ดาเนียล 1-1 กวาดเชลยเข้ามา

ดาเนียล 1:1-3

ปีที่สามของรัชสมัย ราชาเยโฮยาคิมแห่งยูดาห์
กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลน
ทรงเข้ามาล้อมกรุงเยรูซาเล็ม
… ในบันทึกกล่าวว่า…

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบราชาเยโฮยาคิมไว้ในมือของเนบูคัดเนสซาร์
พร้อมกับภาชนะ เครื่องใช้ในพระวิหารบางอย่าง
และเนบูคัดเนสซาร์ก็กวาดทั้งคน
และของกลับไปยังบาบิโลน
ทรงเอาข้าวของต่าง ๆ เก็บไว้ในคลังเทพเจ้าบาบิโลน

Abrahamus เป็นคนทำภาพนี้จากภาพเดิม  http://guildofbezalel.blogspot.com/
Abrahamus เป็นคนทำภาพนี้จากภาพเดิม http://guildofbezalel.blogspot.com/

เนบูคัดเนสซาร์มักนำเชลยที่เก่ง
มีความรู้ ไปใช้ในกิจการบ้านเมือง  ให้เป็นข้าราชการ
ให้รับใช้เป็นช่างฝีมือ
และปล่อยคนส่วนหนึ่งดูแลแผ่นดินของตนเองไป

แปลก.. ที่เนบูคัดเนสซาร์ไม่กลัวว่า คนพวกนี้จะทรยศพระองค์ทีหลัง
เพื่อน ๆ ครับ และครั้งนี้
เนบูคัดเนสซาร์ก็ได้คนดี ๆ เก่ง ๆ จากแผ่นดินยูดาห์ไปหลายคนทีเดียว