ดาเนียล 2-12 หัวหน้านักปราชญ์คนใหม่

ดาเนียล 2:36-40

แล้วราชาเนบูคัดเนสซาร์ก็ก้มลงถึงดิน  กราบดาเนียล
และสั่งให้นำของมาให้เขา และจุดเครื่องหอมเป็นการถวายแก่เขา
พระราชาตรัสแก่ดาเนียลว่า
“แน่ทีเดียว พระเจ้าของท่านเป็นพระแห่งพระทั้งหลาย
ทรงเป็นเจ้าแห่งกษัตริย์ทั้งหลาย
พระองค์ทรงเป็นผู้เผยความล้ำลึกทั้งปวง
เพราะท่านดาเนียลสามารถเปิดเผยความล้ำลึกเหล่านี้ได้”

176-1

แล้วพระราชาก็แต่งตั้งให้ดาเนียลดำรงตำแหน่งที่สูง ประทานรางวัลมากมาย
แต่งตั้งให้เขาเป็นผู้ปกครองมณฑลบาบิโลน
และเป็นหัวหน้าของปราชญ์ทั้งหลายแห่งบาบิโลนด้วย
ดาเนียลได้ทูลขอให้ชัครัค เมชาค และอาเบดเนโก เป็นผู้บริหารมณฑลบาบิโลนด้วย
แต่ตัวดาเนียลนั้น ได้รับราชการอยู่ในราชสำนัก

ที่ราชาเนบูคัดเนสซาร์ได้แต่งตั้งให้ดาเนียลดำรงตำแหน่งสูงสุดนั้น
เป็นเพราะพระองค์ทราบดีว่า พระเจ้าของดาเนียลนั้นสุดยอดจริงๆ
พระราชาทรงปรีชาสามารถที่ทำเช่นนั้น
เพราะว่า ดาเนียลเองได้กั้นไม่ให้พระองค์ต้องประหารข้าราชการมากมาย
และดาเนียลกับเพื่อน ๆ ก็ได้มีโอกาสทำสิ่งดีที่สุดให้กับบาบิโลนด้วย