ดาเนียล 7-6 ความกังวลของดาเนียล

ดาเนียล 7:15-22
“สำหรับข้า ดาเนียล วิญญาณจิตของข้ารู้สึกกระวนกระวาย
สิ่งที่ข้าเห็นในนิมิตทำให้ข้ารู้สึกตกใจกลัว
ข้าจึงเดินเข้าไปหาคนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่น
และถามเขาถึงความจริงของสิ่งที่เกี่ยวกับนิมิตเหล่านั้น
ดังนั้น เขาจึงบอกให้ข้ารู้ความหมายของนิมิต
เขากล่าวว่า
“สัตว์ร้ายทั้งสี่ คือกษัตริย์สี่องค์ที่จะก้าวสู่อำนาจในโลกนี้
แต่วิสุทธิชนของพระเจ้าสูงสุด จะได้รับอาณาจักร
และปกครองอาณาจักรนั้นตลอดนิรันดร์กาล
Danbeasts

แต่ข้าอยากจะรู้ความหมายของสัตว์ร้ายตัวที่สี่
ซึ่งเป็นตัวที่แตกต่างจากสัตว์อีกสามตัวเป็นอย่างมาก
มันน่ากลัวยิ่งนัก ฟันเป็นเหล็ก เล็บเป็นทองสัมฤทธิ์
และมันก็เขมือบและขย้ำ กระทืบทำลายสิ่งที่เหลือด้วยตีนของมัน
มันยังมีเขาสิบเขาบนหัว มีเขาเล็ก ๆ งอกขึ้นมาก่อนที่เขาสามอันจะพังไป
เขานั้นมีตา และปากโอ้อวดสิ่งใหญ่โต ดูว่ามันใหญ่โตกว่าเขาอื่นๆ ข้างๆ มัน
ขณะที่ข้ามองไป
เขานั้นก็ทำสงครามกับวิสุทธิชนของพระเจ้า และได้รับชัยชนะด้วย
จนกระทั้งพระองค์ผู้ดำรงอยู่แต่โบราณกาล ได้เสด็จมา
มีการพิพากษาแก่วิสุทธิชนของพระเจ้า
และก็มาถึงเวลาที่พวกเขาจะได้รับราชอาณาจักร