ดาเนียล 8-2 แพะชนแกะ!

ดาเนียล 8:5-8
ขณะที่ข้ากำลังพิเคราะห์สิ่งที่เห็นอยู่นั้น
ดูเถิด  มีแพะผู้ตัวหนึ่งมาจากตะวันตก มันข้ามแผ่นดินมา
โดยที่ขาของมันไม่โดนพื้นดินเลย
แพะตัวนั้น มีเขาโดดเด่นอยู่ระหว่างตา

image
มันมาถึงแกะผู้ตัวที่ยืนอยู่ริมน้ำ มันพุ่งเข้ามาหาแกะด้วยความโกรธยิ่งนัก
มันเข้ามาใกล้มาก
และชนเจ้าแกะจนกระทั่งเขาของมันทั้งสองหักต่อหน้าต่อตา  
แกะผู้ไม่มีอำนาจที่จะต่อต้านแพะผู้นั้นได้
มันชนจนแกะล้มลงไป จากนั้นมันก็กระทืบซ้ำ
ไม่มีใครสามารถช่วยแกะให้พ้นอำนาจของแพะผู้นั้นได้
เจ้าแพะผู้กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ แต่..ต่อมาเขาของมันก็หัก
จึงเกิดมีเขางอกขึ้นมาอีกสี่เขาหันไปยังทิศทั้งสี่