5 มีนาคม 2017ผู้ที่รอคอยพระเจ้า

เพื่อน ๆ ครับ  เวลาเราอ่อนแรง  และเรากลับมาหาพระเจ้า เราร้องเพลง เราอ่านพระคำของพระองค์ จะช่วยให้เรามีกำลังในการสู้ชีวิตต่อไปด้วยพลังของพระองค์   มาร้องเพลงนี้กัน  เชื่อ และปล่อยให้มันซึมเข้าไปในชีวิตของเรา

Photo by Frank Wouters via Flickr and Creative Commons

ผู้ที่รอคอยพระเจ้า จะรับกำลัง    เปรียบดังอินทรีเจ้าแห่งนภากว้าง

กางปีกโผบินสูงขึ้นไป     บินไปไกลบินไปอย่างเสรี

เขาจะมีกำลัง  พลังดังคนหนุ่ม  เขาจะเดินไปไกลและวิ่งอย่างลม

เดินเท่าใดไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย    ไกลเท่าใดไม่รู้จักอ่อนแรง

เพลงแต่งจากอิสยาห์ โดย สนทนี  2000  ร้องโดย ศิริพรรณ  2010