พระผู้ทรงดำรงด้วยพระองค์เอง

30 มกราคม 2021

dwarf spiral galaxy known as NGC 4605