อย่าหลงกล

19 มีนาคม 2021

ดังนั้น เพื่อนที่รักของข้า
ในเมื่อท่านรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ล่วงหน้า
ก็จงระมัดระวังให้ดี 
เพื่อว่าท่านจะไม่หลงกลไปตาม
ความผิดของคนอธรรม
ทำให้ท่านสูญเสีย
ความหนักแน่นมั่นคงของท่านไป
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:17