อิสยาห์ 29-3

อิสยาห์ 29:17-24

ไม่ใช่อีกสักหน่อยหรือ ที่เลบานอนจะกลายเป็นสวนที่อุดมสมบูรณ์   และสวนที่อุดมจะกลายเป็นป่าไม้

วันนั้น คนที่หูหนวกจะได้ยินพระวจนะจากหนังสือ และคนตาบอดจะได้มองเห็น  ออกจากความมืดมัวและมืดมิด
คนที่ถ่อมตนจะได้รับความยินดีใหม่ในพระเจ้า   คนยากจนในหมู่มนุษย์จะได้กระโดดโลดเต้นในองค์ผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

daiyin

เพราะคนชั่วร้ายจะกลายเป็นศูนย์  คนที่ช่างเยาะเย้ยจะต้องจบลง คนที่รอทำความชั่วจะถูกตัดออกไป

คนเหล่านี้ ก็คือคนที่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น  และพยายามวางกับดักเพื่อดักล่อคนที่พยายามสร้างความยุติธรรมที่ประตูเมือง  คนที่ทำให้คนบริสุทธิ์ต้องกลับกลายเป็นคนผิดด้วยการฟ้องร้องที่ไร้สาระ

ดังนั้น    พระเจ้าผู้ทรงไถ่อับราฮัม จึงตรัสถึงวงศ์วานของยาโคบว่า “ยาโคบจะไม่ต้องละอายอีกต่อไป   ใบหน้าของเขาจะไม่ซีดเผือดอีกต่อไป  เพราะเมื่อเขาเห็นลูกหลานของเขา เห็นราชกิจจากมือเราท่ามกลางพวกเขา  พวกเขาจะรักษานามของเราให้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์  พวกเขาจะยอมรับความสูงส่งแห่งองค์บริสุทธิ์ของยาโคบ และจะยืนอยู่ต่อพระเจ้าแห่งอิสราเอลด้วยความยำเกรง

คนที่หลงทางไปจะกลับมาเข้าใจ และคนที่ช่างบ่นจะรับคำสอน