อิสยาห์ 30-2

 อิสยาห์ 30:8-17

พระเจ้าทรงบอกว่า วิธีที่จะได้กำลัง ได้รอดพ้นทำอย่างไร    แต่ถึงรู้พวกเขาก็ไม่ฟัง  รั้นที่จะทำตรงกันข้าม!

คนที่ดื้อดึง

ตอนนี้ จงไปเถอะ  เขียนลงไปบนแผ่นจารึก และเขียนลงไปในหนังสือเพื่อว่าวันหนึ่งมันจะเป็นพยานตลอดไป

เพราะพวกเขาเป็นคนที่ดื้อดึง เป็นเด็กที่โกหกเป็นเด็กที่ไม่ยอมฟังคำสอนของพระเจ้า กล่าวกับคนที่เป็นผู้ทำนายว่า “อย่าเห็นอะไรในอนาคตเลย” บอกกับผู้กล่าวคำของพระเจ้าว่า  “อย่ากล่าวคำที่ถูกต้องกับเรา แต่ให้พูดสิ่งที่หวานรื่นหู  ให้กล่าวคำที่เป็นฝันลวง  ออกจากทางของพระเจ้า หันออกจากหนทางนี้ อย่าให้เราได้ยินอะไรที่เกี่ยวข้องกับองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลอีกต่อไป”

ดังนั้น พระเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลจึงตรัสว่า  “เพราะว่าเจ้าดูหมิ่นถ้อยคำนี้  เชื่อในการกดขี่  การวิปลาสคดโกง  และวางใจมัน ดังนั้น ความบาปเหล่านี้จะเป็นเหมือนกับกำแพงสูงสำหรับเจ้า  แตกออก และพร้อมที่จะล้มทลายลง  มันจะพังอย่างทันใด ในเวลาชั่วแวบเดียว   การพังทลายของมันนั้น เหมือนกับหม้อดินที่แตกละเอียดไม่มีชิ้นดี  ขนาดที่ใหญ่พอจะตักไฟออกจากเตา หรือตักน้ำออกจากบ่อยังไม่มีเลย”

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า  องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ตรัสว่า “เจ้าจะรอดพ้นได้ก็ด้วยการหันกลับมา และพัก  เจ้าจะมีกำลังได้ก็ด้วยการนิ่งสงบ และวางใจ” 

Eugene Delacroix 1849
Eugene Delacroix 1849

แต่เจ้ากลับไม่ยอมทำตามนั้น   เจ้ากล่าวว่า “ไม่! เราจะขี่ม้าหนีไปดังนั้น เจ้าจะหนีไป” และ ”เราจะควบสุดฝีเท้า”  ดังนั้นคนที่ไล่ล่าตามเจ้านั้นก็จะเร็วสุดขีด   คนเป็นพันจะหนีเพราะคน ๆ เดียวขู่ จนกระทั่งเหลือแต่เจ้าซึ่งเหมือนเสาธงอันเป็นสัญญาณอยู่บนเนิน