เยเรมีย์ 1-3 หม้อเดือด

เยเรมีย์ 1:13-16

 

แล้วพระดำรัสของพระเจ้าก็มาอีก “ตอนนี้เจ้าเห็นอะไร? “
ข้าฯ จึงตอบว่า “ข้าทาสเห็นหม้อที่กำลังเดือด หันจากทิศเหนือมาทางเรา”

maudeud (2)

แล้วพระเจ้าตรัสกับข้าว่า
“จากทางเหนือนั้นจะมีหายนะเกิดขึ้นลงมายังทุกคนที่อาศัยในแผ่นดินนี้
เพราะว่า เรากำลังเรียกชนเผ่าทั้งหลายแห่งอาณาจักรทางเหนือให้ออกมา”
พระเจ้าทรงบัญชา
“และพวกเขาจะลงมา ต่างก็จะตั้งบัลลังก์ของตนไว้ที่ประตูนครเยรูซาเล็ม
ตั้งเพื่อต่อสู้กำแพงเมือง ตั้งเพื่อต่อสู้กับหัวเมืองทั้งสิ้นในยูดาห์
และเราจะบัญชาคำพิพากษาของเราต่อเมืองเหล่านั้น
เพราะพวกเขาทำสิ่งชั่วร้าย ละทิ้งเรา พวกเขาได้ถวายเครื่องบูชาแก่พระอื่น ๆ
และไปนมัสการผลงานของน้ำมือตัวเอง