เยเรมีย์ 18-1 อยู่ในมือช่างปั้น

เยเรมีย์ 18:1-10

พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามายังเยเรมีย์
“จงลุกขึ้น และไปยังบ้านของช่างปั้น  เราจะให้เจ้าได้ยินคำของเราที่นั่น”

ดังนั้น ข้าจึงไปยังบ้านช่างปั้นดิน และเมื่อไปถึง เขากำลังทำงานอยู่บนแท่นหมุน
ขณะนั้นเอง สิ่งที่เขากำลังปั้นเกิดเสียรูปคามือเขา
เขาจึงคิดทำมันเป็นรูปทรงอื่น   และดูเหมือนจะออกมาดี

แลัวคำขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าอีก
“โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย
เราจะทำกับเจ้าอย่างที่ช่างปั้นผู้นี้ทำไม่ได้หรือ?”  องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
“เจ้าอยู่ในมือของเรา เหมือนกับดินที่อยู่ในมือของช่างปั้น
เจ้านะ….วงศ์วานอิสราเอล….”

ภาพวาดโดย เจมส์ ทิสสอท
ภาพวาดโดย เจมส์ ทิสสอท

“ไม่ว่าเวลาใดที่เราประกาศว่า จะถอนรากถอนโคน
หรือทำลายประเทศใด  อาณาจักรใด
และประเทศนั้นได้กลับใจจากความชั่วความบาปเพราะคำที่เรากล่าว
เราก็จะงดไม่ให้เกิดหายนะตามที่เราตั้งใจไว้
ไม่ว่าเวลาใดที่เราประกาศว่า จะสถาปนาก่อตั้งประเทศใด อาณาจักรใด
แต่หากพวกเขาได้ทำผิดต่อหน้าเรา ไม่ยอมฟังเสียงของเรา
เราก็จะงดความดีที่เราตั้งใจจะทำให้พวกเขา…”