เยเรมีย์ 18-3 ทำคุณบูชาโทษ

เยเรมีย์ 18:18-23

แล้วเขากล่าวว่า “มาเถอะ ให้เรามาวางแผนจัดการกับเยเรมีย์กัน
เพราะบัญญัติของพระเจ้าจะไม่ไมดไปจากปุโรหิต
คำปรึกษาจะไม่หมดไปจากนักปราชญ์
คำของพระเจ้าจะไม่ขาดไปจากผู้กล่าวคำ
มาโจมตีเขาด้วยลิ้น อย่าไปสนใจคำที่เขาพูดแม้แต่คำเดียว

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดฟังคำของข้าทาสของพระองค์
ขอพระองค์ทรงฟังเสียงศัตรูเหล่านั้น

เยเรมีย์ ...ภาพเขียนโดย มาร์ค ชากัล
เยเรมีย์ …ภาพเขียนโดย มาร์ค ชากัล

ควรหรือที่ความดีจะรับผลร้ายเป็นการตอบแทน?
แต่พวกเขาได้ขุดหลุมดักข้า
ขอพระองค์ทรงระลึกถึงวันที่ข้าทาสยืนเฝ้าต่อพระพักตร์
เพื่อทูลขอสิ่งดีให้เขา
เพื่อว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะหันพระพิโรธไปจากพวกเขา

ดังนั้น ขอพระองค์ทรงให้ลูกหลานของเขาเจอกับความอดหยาก
ขอทรงส่งเขาให้อยู่ใต้อำนาจดาบสังหาร
ให้ภรรยาของเขาไม่มีบุตรและกลายเป็นหญิงม่าย
ให้ผู้ชายทั้งหลายตายด้วยโรคระบาด
เด็กหนุ่ม ๆ ถูกคมดาบในสงคราม

ขอให้ได้เยินเสียงร้องอย่างหวาดหวั่นจากบ้านของพวกเขา
ยามที่พระองค์ทรงส่งโจรไปปล้นพวกเขาอย่างไม่รู้ตัว
เพราะพวกเขาขุดหลุมดักข้า และวางบ่วงดักเท้าของข้า

องค์พระผู้เป็นเจ้า … พระองค์ทรงรู้ถึงแผนฆาตกรรมของเขาทั้งหมด
ขออย่าทรงให้อภัยบาปร้ายของพวกเขา
ขออย่าทรงเอาบาปของเขาไปให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์
ขอให้พวกเขาถูกพระองค์เหวี่ยงออกไป
ขอทรงจัดการกับพวกเขาในเวลาที่พระองค์ทรงพิโรธ