เพลงคร่ำครวญ 2-1 หายนะของลูกสาวศิโยน

(ลูกสาวแห่งศิโยนหมายถึงนครเยรูซาเล็ม)

อาเลฟ พยัญชนะตัวที่ 1

ดูซิ ด้วยพระพิโรธ    องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้ลูกสาวแห่งศิโยนต้องอับอาย
พระองค์ทรงให้ความตระการของอิสราเอลนั้น
หล่นลงจากฟ้าถึงดิน
ในวันแห่งพระพิโรธ
พระองค์ไม่ทรงระลึกถึงแท่นรองพระบาทของพระองค์

เบธ พยัญชนะตัวที่ 2

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดการกับเหล่าผู้อาศัยของยาโคบ
โดยไร้พระกรุณา
ในพระพิโรธ พระองค์ทรงทำลายป้อมเข้มแข็งของลูกสาวแห่งศิโยน
พระองค์ทรงนำให้พวกเขาลงถึงดิน ทำให้ทั้งอาณาจักรและผู้ปกครองไร้เกียรติไป

To match feature PALESTINIANS-ISRAEL/JERUSALEM-DIGS

กิเมล พยัญชนะตัวที่ 3

พระองค์ทรงตัดความมั่นคงของอิสราเอลด้วยพระพิโรธจัด
พระองค์ทรงเอาพระหัตถ์ขวาของพระองค์ออกจากพวกเขา
ต่อหน้าต่อตาศัตรู
พระองค์ทรงเผายาโคบดั่งเปลวเพลิงรอบด้าน

ดาเลท พยัญชนะตัวที่ 4

พระองค์ทรงโก่งคันธนูราวกับว่าพระองค์ทรงเป็นศัตรู
ทรงยกพระหัตถ์ขวาอย่างเป็นคู่ต่อสู้

พระองค์ทรงสังหารทุกคนที่พวกเขาชอบมอง
ในกระโจมของลูกสาวศิโยน พระองค์ทรงเทความกริ้วลงมาดั่งไฟ

เฮ พยัญชนะตัวที่ 5

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลายเป็นเหมือนศัตรู  พระองค์ทรงทำลายอิสราเอลเสีย

พระองค์ทรงทำลายราชวัง และทำให้ป้อมปราการกลายเป็นซากปรักหักพัง
ทรงทวีความเศร้าโศกและการคร่ำครวญของลูกสาวแห่งยูดาห์