เยเรมีย์ 2-3 บ่อน้ำของตนเอง

เยเรมีย์2: 9-13
“ดังนั้น เราจะยังคงต่อสู้เจ้า!” องค์พระเป็นเจ้าตรัส
“ต่อสู้ทั้งลูกหลานเหลนของเจ้าด้วย
มองไปรอบรอบซิ ข้ามจากฝั่งไปยังไซปรัส
และดู…หรือไม่ก็ส่งไปยังเคดาร์และตรวจสอบให้ดี

ดูว่ามีสิ่งเหล่านั้นไหม
ประเทศใดประเทศหนึ่งเคยเปลี่ยนพระของเขาไหม ทั้งที่เหล่านั้น ไม่ใช่พระสักนิด?

แต่คนของเรากลับแลกเปลี่ยนศักดิ์ศรีของเขากับสิ่งที่ไร้ค่า!
จงตกใจ โอสวรรค์ จงตกใจ รู้สึกสยดสยอง  ไม่น่าเชื่อ!
พระผู้เป็นเจ้าตรัส

broken
เพราะคนของเราได้ทำสิ่งชั่วร้ายสองอย่าง
พวกเขาได้ละทิ้งเรา ซึ่งเป็นน้ำพุแห่งชีวิต
และสกัดบ่อเล็ก ๆ เพื่อตัวเอง
เป็นบ่อเล็กๆ ที่รั่ว ไม่อาจเก็บน้ำไว้ได้

ทิ้งพระเจ้า ไม่นับถือ ไม่พึ่งพระองค์  

และเดินตามทางของตัวเอง ตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเอง!  

ซึ่งความจริงแล้ว การทำทั้งสองอย่างนี้   มันน่ากลัวมาก  มีแต่จะเสีย……