เยเรมีย์ 23-4 คำที่เผาผลาญ

เยเรมีย์ 23:23-32

“เราเป็นพระเจ้าที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม ไม่ใช่พระเจ้าที่อยู่ไกลอย่างนั้นหรือ?”
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
มีใครบ้างไหมที่ซ่อนตัวในที่ลึกลับจนเรามองไม่เห็น?
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
เรามิได้อยู่เต็มท้องฟ้าสวรรค์อย่างนั้นหรือ?
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
เราได้ยินสิ่งที่ผู้กล่าวคำมุสาในนามของเราพูด…ข้าฝัน ข้าฝัน!

คำโกหกหลอกลวงจะอยู่ในใจของเหล่าผู้กล่าวคำมุสาตามใจตัวเอง
และทำนายตามความชั่วในใจนานเท่าไร?
พวกเขาคิดว่าจะทำให้ประชาชนลืมนามของด้วยฝันของพวกเขาที่เล่าสู่กันไปมา
เหมือนอย่างที่บรรพบุรุษของเขาลืมนามของเราและหันไปติดตามเจ้าบาอัล

ปล่อยให้เหล่าผู้กล่าวคำที่ฝันก็เล่าความฝันของเขาไป
แต่สำหรับคนที่กล่าวคำของเรา ก็ให้เขากล่าวคำนั้นอย่างซื่อตรง
หญ้าแห้งนั้นเหมือนกับตันข้าวสาลีอย่างไรเล่า?
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส

kon
คำของเราไม่เหมือนไฟหรอกหรือ?
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
และไม่เหมือนค้อนที่ทุบหินจนแตกละเอียดหรอกหรือ?
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
ดูเถิด เราต่อสู้เหล่าผู้กล่าวคำเหล่านี้!

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
พวกเขาใช้ลิ้นของตนประกาศว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้”

 

ดูเถิด เราต่อต้านคนที่กล่าวมุสาถึงความฝัน
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
เราต่อต้านคนที่ประกาศและนำให้คนของเราหลงทางด้วยคำโกหกและความชั่วร้ายของพวกเขา
ทั้ง ๆ ที่เราไม่ได้ส่งพวกเขาไป หรือสั่งให้เขา
ดังนั้นพวกเขาจึงไม่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนเลย
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส