เยเรมีย์ 3-4 ผู้เลี้ยงที่เราพอใจ

เยเรมีย์ 3:14-17
และเราจะมอบผู้เลี้ยงที่เราพอใจแก่เจ้า  เขาจะเลี้ยงเจ้าด้วยความรู้และความเข้าใจ

Je3-4
และเมื่อเจ้าเพิ่มจำนวนขึ้นในแผ่นดิน ในคราวนั้น เขาทั้งหลายจะไม่พูดอีกว่า
“หีบพันธสัญญาของพระเจ้า”  เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นในความคิดของเขา  มันจะไม่มีใครจำได้ หรือคิดถึงมันเลย
ในครั้งนั้น เขาจะเรียกกรุงเยรูซาเล็มว่า เป็นบัลลังก์ของพระเจ้า
และทุกประชาชาติจะเข้ามารวมตัวที่นั่น
ต่อพระพักตร์ของพระผู้เป็นเจ้าในเยรูซาเล็ม
และเขาจะไม่ตามใจชั่วร้ายของตนอีกต่อไป

ในวันเหล่านั้น วงศ์วานของยูดาห์จะเข้ามารวมกับวงศ์วานเยรูซาเล็ม
และพวกเขาจะมาจากดินแดนทางเหนือพร้อม ๆ กัน
มายังแผ่นดินที่เรามอบให้บรรพบุรุษของเจ้าเป็นมรดก