เยเรมีย์ 33-3 นับทรายไปสิ

เยเรมีย์ 33.14-22
ดูเถิด วันนั้นจะมาถึง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
เมื่อเราจะทำให้คำสัญญาที่เราให้ไว้กับวงศ์วานอิสราเอลและยูดาห์สำเร็จ
ในวันเหล่านั้น เวลานั้น เราจะทำให้กิ่งแห่งความชอบธรรม
เกิดขึ้นมาเพื่อดาวิด และเขาจะให้แผ่นดินนั้นมีความยุติธรรมและชอบธรรม
ในวันเหล่านั้น ยูดาห์จะรอด และเยรูซาเล็มจะอยู่อย่างปลอดภัย
และเขาจะเรียกว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเรา”

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
ดาวิดจะไม่ขาดบุรุษที่นั่งอยู่บนบัลลังก์แห่งวงศ์วานอิสราเอล
และปุโรหิตเผ่าเลวี จะไม่ขาดชายผู้หนึ่งที่จะถวายเครื่องเผาบูชา
เครื่องธัญบูชา และที่จะสักการบูชาต่อหน้าเราตลอดไป

Emilian Robert Vicole via flickr
Emilian Robert Vicole via flickr

พระวจนะของพระเจ้ามายังเยเรมีย์ว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
หากว่าเจ้าหักพันธสัญญาของวันและคืนที่เรามีให้นั้น จนวันและคืนไม่กลับมาตามที่เรากำหนด
เมื่อนั้นแหละที่เราจะหักพันธสัญญาที่เราให้ไว้แก่ดาวิดผู้รับใช้ของเรา
เพื่อว่าเขาจะไม่มีลูกชายที่จะครองบัลลังก์ของเขา
และพันธสัญญาที่เรามีต่อปุโรหิตเผ่าเลวีผู้ปรนนิบัติเรา
ในเมื่อไม่อาจนับเหล่าดวงดาวในท้องฟ้า และไม่อาจนับจำนวนทรายในทะเลได้
ดังนั้นเราจะเพิ่มลูกหลานของดาวิดผู้รับใช้ของเรา
และปุโรหิตเผ่าเลวีผู้ปรนนิบัติเราให้ทวีมากขึ้นเช่นดาวและทรายเหล่านั้น