เยเรมีย์ 39-2 รางวัลแห่งสงคราม

เยเรมีย์ 39:11-18

เนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิโลน ได้บัญชาเนบู-ซาระดานซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์
เรื่องเยเรมีย์ว่า “เอาตัวเขาไป และดูแลเขาให้ดี อย่าทำร้ายเขา
แต่ให้ปฏิบัติต่อเขาตามที่เขาบอก”
ดังนั้น เนบู-ซาระดาน ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์
เนบู-ชัสบานแม่ทัพ
เนอร์กัลซาเรเซอร์ ขุนนางชั้นผู้ใหญ๋ และข้าราชการของกษัตริ์แห่งบาบิโลน
จึงให้คนนำตัวเยเรมีย์ออกมาจากลานทหารรักษาพระองค์
พวกเขาให้เกดาลิยาห์ลูกชายอาหิคัมซึ่งเป็นลูกชายชาฟาน นำเยเรมีย์ไปที่บ้านje
ดังนั้นเยเรมีย์จึงได้อาศัยอยู่กับประชากรของเขา

 มีพระดำรัสของพระเจ้ามายังเยเรมีย์ตอนที่เขายังอยู่ในลานทหารรักษาพระองค์
“จงไปบอกเอเบด-เมเลคชาวเอธิโอเปียว่า ..

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่า
“เรากำลังจะทำตามคำของเราที่ได้กล่าวต่อสู้เมืองนี้ไว้ เป็นหายนะ ไม่ใช่สวัสดิภาพ
และมันจะสำเร็จต่อหน้าต่อตาเจ้าในวันนั้น
แต่เราจะช่วยเจ้าในวันนั้น … องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศ
และเจ้าจะไม่ถูกมอบไว้่ในมือของคนที่เจ้ากลัว
เพราะเราจะช่วยเจ้าแน่นอน เจ้าจะไม่ตายด้วยดาบ
แต่เจ้าจะมีชีิวิตอยู่  เป็นรางวัลแห่งสงคราม เพราะว่า เจ้าได้วางใจในเรา
องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศ”

  declares the Lord, and you shall not be given into the hand of the men oof whom you are afraid. 18 For I will surely save you, and you shall not fall by the sword, but you shall have your plife as a prize of war, qbecause you have put your trust in me, declares the Lord.’”