เยเรมีย์ 4-1 ทรงเรียกให้กลับใจ

เยเรมีย์ 4:1-4

“โออิสราเอล หากเจ้าจะกลับมาหาเรา เจ้าก็จงกลับมาเสียที”พระเจ้าตรัส
“ถ้าเจ้าเอาสิ่งที่น่าชังออกไปให้พ้นเรา และไม่เตลิดไปจากเราอีกต่อไป
และหากเจ้าสาบานในความจริง ในความยุติธรรม และในความเที่ยงธรรมว่า
.. ตราบเท่าที่พระเป็นเจ้ายังทรงดำรงอยู่ ..
แล้วประชาชาติทั้งหลายต่างจะให้พรกันและกันในพระนามของพระองค์
และพวกเขาก็จะยกย่องพระองค์”

Je4-1
เพราะพระเป็นเจ้าตรัสแก่คนแห่งยูดาห์ และคนชาวเยรูซาเล็มว่า
“ให้เจ้าทุบดินที่ไถไว้จนแตก และอย่าหว่านเมล็ดพืชลงกลางหนาม
บุรุษแห่งยูดาห์ และชาวเมืองเยรูซาเล็มเอ๋ย
จงเข้าสุหนัตถวายแด่พระเจ้า จงตัดหนังปลายหัวใจของเจ้า
มิฉะนั้น ความกริ้วของเราจะระเบิดออกมาอย่างไฟ
และเผาไหม้ลามไปโดยที่ไม่มีใครจะดับได้
เป็นเพราะความชั่วแห่งพฤติกรรมทั้งหลายของเจ้า