เยเรมีย์ 4-5 เหลือแต่ความรกร้าง

เยเรมีย์ 4:23-26

ข้ากวาดตาไปบนแผ่นดิน  มีแต่ที่ร้างว่างเปล่า
ข้ามองไปบนท้องฟ้า หามีความสว่างไม่

ข้ามองไปยังภูเขา  ดูซิ  มันสั่นสะเทือนสะท้าน
เนินเขาทั้งหลาย เคลื่อนคลอนไปมา

ข้าเพ่งมอง  ดูเถอะ ไม่มีมนุษย์เหลืออยู่สักคน
บรรดานกในอากาศนั้น ก็บินหนีไปสิ้น
ข้ามองดู  โอ… แผ่นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับกลายเป็นทะเลทราย

Mtalaysai
ภาพจาก http://pompei-hotels.com

หัวเมืองทั้งหลายก็กลายเป็นซากปรักหักพังต่อพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า
ใช่… ต่อพระพิโรธอันรุนแรงของพระองค์