เยเรมีย์ 42-1 ขอพระองค์ทรงนำ

เยเรมีย์ 42:1-6

แล้วเหล่าผู้บัญชาการกองทัพและโยฮานันลูกชายคาเรอาห์
และเยซันยาห์ลูกชายโฮชายาห์
รวมทั้งเหล่าประชาชนทั้งคนต่ำต้อยไปจนถึงผู้ใหญ่ที่สุดได้มาหาเยเรมีย์ผู้กล่าวคำของพระเจ้า

“ขอท่านได้ฟังคำร้องเมตตาจากพวกเรา ขอท่านอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพวกเราด้วย
เพื่อเหล่าคนที่หลงเหลืออยู่  เราเหลือกันอยู่ไม่กี่คนเท่าที่ท่านเห็น
เพื่อว่าพระองค์จะทรงบอกเราว่า
เราควรไปทางใด
เราควรทำอะไร”

เยเรมีย์ผู้กล่าวคำของพระเจ้ากล่าวแก่เขาว่า
“เราได้ยินท่านแล้ว ดูเถิด เราจะอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่าน
ตามที่ท่านขอร้อง และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบอย่างไร เราจะบอกท่าน
และจะไม่ปิดบังสิ่งใดจากท่านสักอย่างเดียว”

แล้วพวกเขากล่าวแก่เยเรมีย์ว่า
“ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพยานที่เที่ยงแท้ และซื่อตรง
จัดการกับเรา หากเราไม่ได้กระทำตามพระดำรัสที่พระองค์
ทรงส่งผ่านท่านมาให้พวกเรา
ไม่ว่าจะดีหรือร้าย เราจะเชื่อฟังพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา
ผู้ซึ่งเราได้ส่งท่านไปทูลขอ
เพื่อว่าเมื่อเราเชื่อฟังพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา
ทุกอย่างจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งดีต่อพวกเรา”