เยเรมีย์ 49-2 คำพิพากษาเอโดม

เยเรมีย์ 49:7-13

(ชาวเอโดมเป็นเชื้อสายของเอซาว คู่แฝดพี่ของยาโคบซึ่งเป็นต้นตระกูลของอิสราเอล)

เกี่ยวข้องกับเอโดม .. องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสดังนี้ว่า
“ไม่มีปัญญาเหลือในเทมานแล้วหรือ?
คำปรึกษาไม่เหลืออยู่ในคนที่ฉลาดเฉลียวใช่ไหม?
สติปัญญาของเขาหายไปแล้วหรือ

จงหนี… หันไป อาศัยอยู่ในที่ลึก
โอ เหล่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเดดาน
เพราะเราจะนำความหายนะของเอซาวมาเหนือเขา
เวลาที่เราจะลงโทษเขา
หากคนเก็บองุ่นมาหาเจ้า พวกเขาจะไม่ทิ้งไว้สักหน่อยหรือ?
หากขโมยมากลางคืน พวกเขาจะไม่ทำลายไปเท่าที่เขาต้องการจนพอหรือ?
แต่เราทำให้เอซาวโล่งเตียนไปหมด เราเปิดเผยที่ซ่อนของพวกเขา
และเขาก็ไม่สามารถซ่อนตัวได้อีกต่อไป
ลูกหลานของเขาถูกทำลาย และพี่น้องของเขา เพื่อนบ้านของเขาไม่มีอีกต่อไป
ตัวเขาก็สิ้นไปด้วย

จงทิ้งลูกกำพร้าของเจ้าไว้เถิด เราจะให้เขามีชีวิตอยู่
แม่ม่ายของเขาก็ให้วางใจในเรา

 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“หากคนที่ไม่สมควรจะต้องดื่มจากถ้วยแห่งการลงโทษนี้ ยังต้องดื่ม
แล้วอย่างเจ้าจะลอยนวลไปได้หรือ?
เจ้าไม่มีทางหลุดพ้นการลงโทษ  แต่เจ้าจะต้องดื่มมันลงไป
เพราะเราได้ปฏิญาณโดยอ้างตัวเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
ว่าโบสราห์จะกลายเป็นความสยดสยอง เป็นที่รังเกียจ เป็นที่ร้างเปล่าและเป็นคำสาปแช่ง
เมืองต่าง ๆ ของโบสราห์จะกลายเป็นที่ร้างปรักหักพังตลอดไป….