เยเรมีย์ 50-5 อย่าให้ใครรอดไปได้!

เยเรมีย์ 50:26-32

จงเข้ามาต่อสู้บาบิโลนจากทุก ๆ ส่วนของแผ่นดินไกล

เปิดยุ้งฉางของเขา และกองมันไว้เหมือนกองเมล็ดข้าว
ทำให้มันหายนะ  อย่าให้มีอะไรเหลือ
จงฆ่าฝูงวัวเสีย  เชือดมันเสียให้หมด
วิบัติมีแก่พวกเขา เพราะเวลาของเขามาถึงแล้ว
เป็นเวลาลงโทษพวกเขา
“เสียงหนึ่ง! พวกเขาหนีและเล็ดลอดออกจากแผ่นดินบาบิโลน
เพื่อประกาศการแก้แค้นขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราในศิโยน
เป็นการแก้แค้นเพื่อพระวิหารของพระองค์
จงเรียกเหล่านักแม่นธนูเข้ามาสู้บาบิโลน
ทุกคนที่โก่งคันธนู  จงล้อมเมืองไว้ อย่าให้ใครหนีไปได้

 

ภาพจาก  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Persepolis_Apadana_noerdliche_Treppe_Detail.jpg
ภาพจาก http://en.wikipedia.org/wiki/File:Persepolis_Apadana_noerdliche_Treppe_Detail.jpg

จงตอบแทนให้สมกับที่บาบิโลนได้กระทำ
เพราะว่า บาบิโลนได้ท้าทายองค์พระผู้เป็นเจ้า
องค์ผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล
ดังนั้น คนหนุ่มจะล้มลงตามสี่แยก
และทาหรก็จะถูกทำลายหมดในวันนั้น
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
“ดูเถิด เราสู้กับเจ้า เจ้าผู้หยิ่งยะโส..”
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพทรงประกาศ
“เพราะวันของเจ้ามาถึง… เป็นวันที่เราจะลงโทษเจ้า
เหล่าคนที่เย่อหยิ่งจะสะดุดและล้มลง โดยไม่มีใครจะช่วยพยุงขึ้น
เราจะจุดไฟในหัวเมืองต่าง ๆ  และจะเผาผลาญทุกอย่างที่อยู่รอบเขา”