เยเรมีย์ 1-1 เรียกตั้งแต่ในท้องแม่

 เยเรมีย์  1:1-8

ถ้อยคำจากเยเรมีย์  บุตรชายของฮิลคียาห์ จากครอบครัวปุโรหิตซึ่งอาศัยในอานาโทท ในแผ่นดินคนเผ่าเบนยามิน
พระดำรัสจากพระเจ้ามาถึงเยเรมีย์ ในปีที่ 13  ของรัชสมัยราชาโยสิยาห์ โอรสของราชาอาโมน ซึ่งเป็นราชาของยูดาห์
พระเจ้าได้ทรงให้เยเรมีห์กล่าวคำของพระองค์ต่อไป
จนถึงเดือนที่ห้าของรัชสมัยราชาเศเดคียาห์
ซึ่งเป็นปีที่เยรูซาเล็มถูกโจมตี และกวาดไปเป็นเชลย

พระเจ้าทรงเรียกเยเรมีย์
และพระดำรัสของพระเจ้าก็มาถึงข้าฯ   “ก่อนที่เราจะสร้างเจ้าขึ้นมาในครรภ์มารดา
เรารู้จักเจ้าแล้ว  ก่อนที่เจ้าจะเกิด เราก็ได้ชำระเจ้า
เราแต่งตั้งให้เจ้าเป็นผู้กล่าวคำของเราต่อประชาชาติทั้งหลาย  .... “

thecall

และข้าฯกล่าวว่า “โอ องค์เจ้านายของข้าพเจ้า !
ดูเถอะ ข้าพเจ้าไม่ทราบว่า ควรจะพูดอย่างไร  เพราะข้าพเจ้ายังเด็กอยู่”
แต่พระเจ้าตรัสกับข้าฯ ว่า
“อย่าพูดไปว่า ตัวเองเป็นเด็ก
เพราะเจ้าจะต้องไปหาคนที่เราส่งเจ้าไป
และเจ้าจะต้องพูดทุกคำที่เราสั่งให้เจ้าพูด
อย่ากลัวพวกเขา  เพราะว่า เราอยู่กับเจ้าเพื่อช่วยดูแลเจ้า”
พระเจ้าทรงบัญชา

เยเรมีย์อ้างว่าตนเองยังอายุน้อย…   เหมือนโมเสสอ้างว่าตนพูดไม่เก่ง … เมื่อพระเจ้าจะทรงใช้ใคร พระองค์ก็จะทรงใช้เขาไม่ว่าจะอ้างอย่างไร เพราะว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ที่อยู่กับเขา เพื่อช่วยเขาให้สำเร็จตามที่พระองค์ทรงใช้

รู้สึกอย่างไรกับพระคัมภีร์ตอนนี้  พระองค์ทรงใช้ให้เราทำอะไร ?  แล้วเชื่อไหมว่า พระองค์จะทรงอยู่เพื่อดูแลเราตลอด?