เอเสเคียล 1-2 สิ่งมีชีวิตประหลาด

เอเสเคียล 1:6-14

สิ่งมีชีวิตเหล่านั้น แต่ละตนมีใบหน้า 4 หน้า  แต่ละตนมี 4 ปีก
ขาของพวกเขาก็ตรง และส่วนเท้านั้น เป็นเหมือนกีบเท้าวัว
พวกเขาส่องแสงประกายราวกับทองเหลืองเงาวับ
ภายใต้ปีกนั้น ก็มีมือเหมือนมนุษย์
ทั้งสี่มีหน้าตา มีปีกอย่างที่อธิบายมานี่แหละ
ปีกนั้นจรดกัน  ทุกตนกำลังเคลื่อนไหวไปข้างหน้า โดยไม่หันซ้ายหันขวา

Book_of_Ezekiel
ส่วนหน้าของเขานั้น เป็นเหมือนใบหน้าของมนุษย์หนึ่งหน้า
มีใบหน้าเหมือนสิงห์ด้านขวา
มีใบหน้าเหมือนวัวด้านซ้าย
และด้านหลังเป็นหน้าแบบนกอินทรี
หน้าตาของพวกเขาเป็นอย่างนี้  ปีกของเขาก็กางขึ้น
ปีกของเขาจรดกัน โดยปีกอีกสองข้างก็คลุมตัวเขาอยู่
แต่ละตนเคลื่อนไหวตรงไปข้างหน้า
เมื่อใดที่พระวิญญาณไปไหน พวกเขาก็ตามไป ไม่มีการหันไปมาขณะที่ตามไปนั้น
สำหรับรูปร่าง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้น เป็นเหมือนถ่านไฟกำลังไหม้
เคลื่อนไหวไปมาระหว่างพวกเขากันเอง ไฟนั้นเจิดจ้า
และมีฟ้าผ่าออกมาจากไฟนั้นด้วย
สิ่งมีชีวิตนั้นเคลื่อนไหวพุ่งไปมาเหมือนกับแสงจากฟ้าผ่า