เอเสเคียล 12-3 คำที่จะสำเร็จ

เอเสเคียล 12:17-28

และพระดำรัสของพระเจ้ามาถึงข้า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย  จงตัวสั่นกินขนมปัง
ดื่มน้ำด้วยตัวสั่นเทา ด้วยความกระวนกระวาย
และกล่าวกับประชาชนในแผ่นดิน “
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้นเกี่ยวกับคนที่อาศัยในเยรูซาเล็ม
ในแผ่นดินอิสราเอลconscienceพวกเขาจะกินขนมปังด้วยความกระวนกระวาย
และดื่มน้ำพร้อมไปกับความกลัว
ด้วยวิธีนี้  แผ่นดินจะถูกลอกทิ้ง ทุกสิ่งที่มีอยู่ในแผ่นดินจะหมดไป
เป็นเพราะความชั่วร้ายรุนแรงของคนที่อาศัยในนั้น
และเมืองต่าง ๆ ที่มีคนอาศัยอยู่จะกลายเป็นเมืองร้าง
และ แผ่นดินจะกลายเป็นที่ร้างเปล่า
และพวกเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า

และพระดำรัสของพระเจ้ามาถึงข้า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย
สุภาษิตของพวกเจ้าเกี่ยวกับแผ่นดินอิสราเอลว่าอย่างนี้ใช่ไหม…
“วันเวลาก็นานเหลือเกิน และนิมิตทั้งหลายก็กลายเป็นศูนย์”?

 

ดังนั้น จงบอกพวกเขาว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“เราจะทำให้สุภาษิตนี้สิ้นสุดไปเลย
และเขาจะไม่ใช้คำพูดนี้เป็นสุภาษิตในอิสราเอลอีกต่อไป”
แต่เจ้าจงกล่าวแก่พวกเขาว่า
วันเวลาใกล้เข้ามา นิมิตทุกเรื่องนั้นจะสำเร็จทุกประการ
เพราะว่า จะไม่มีนิมิตปลอมแปลง หรือคำทำนายเพื่อสอพลอในหมู่อิสราเอลอีกต่อไป
เพราะเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
เราจะกล่าวคำที่เราจะพูด  และคำพูดนั้นจะเป็นจริงโดยไม่มีการรั้งรอ จะเกิดในขึ้นในสมัยของพวกเจ้า
โอ เจ้าคนดื้อด้าน  เราจะพูด และแสดงให้เจ้าเห็น… องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

และคำขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้า
“บุตรของมนุษย์เอ๋ย  ดูเถิด.. คนที่มาจากวงศ์วานอิสราเอลกล่าวว่า
..นิมิตที่เขาเห็นนั้น กว่าจะเกิดอีกนาน และเขาทำนายถึงสิ่งที่อยู่ในอนาคตไกลๆ..

ดังนั้น เจ้าจะพูดกับพวกเขาว่า
คำของเราจะไม่มีการเนิ่นช้าอีกต้องไป
แต่คำที่เรากล่าวจะเกิดขึ้นแน่นอน”องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ