เอเสเคียล 13-3 อนาคตของหมอมนต์

เอเสเคียล 13 :17-23

“และเจ้า ลูกชายของมนุษย์ จงตั้งหน้าของเจ้าสู้ลูกสาวของประชากรของเจ้า
เธอเหล่านั้นต่างทำนายตามใจของตนเอง
ให้เจ้ากล่าวคำต่อต้านพวกเขา
กล่าวว่า ..องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้

..วิบัติแก่ผู้หญิงที่เย็บสายข้อมือมนต์ให้กับข้อมือคนทั้งหลาย
และทำผ้าคลุมหน้าให้กับคนทุกรูปร่าง เพื่อตามล่าวิญญาณ!
เจ้าจะมาตามล่าวิญญาณที่เป็นของประชากรของเรา
เพื่อให้วิญญาณของเจ้ามีชีวิตอย่างนั้นหรือ?
พวกเจ้าได้ทำให้เราเป็นมลทินท่ามกลางคนของเรา
เพียงเพื่อแลกกับข้าวบาร์เลย์กระหยิบมือ และขนมปังไม่กี่ชิ้น
เจ้าได้ทำให้คนที่ไม่สมควรตายได้ตาย
และทำให้คนที่สมควรตายมีชีวิตอยู่
เจ้าทำด้วยการมุสาต่อคนของเราที่ฟังเสียงมุสาของเจ้า

จาก http://www.shootingexpeditions.com/
จาก http://www.shootingexpeditions.com/

“ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
ดูเถิด เราต่อสู้กับสายข้อมือมนต์ที่เจ้าใช้ล่าวิญญาณอย่างกับล่านก
และเราจะฉีกมันออกจากแขนของเจ้า
และเราจะปล่อยให้วิญญาณที่เจ้าล่านั้น เป็นอิสระ วิญญาณที่เหมือนนก
เราจะฉีกผ้าคลุมหน้าของเจ้าเช่นกัน
เราจะฉีกมันออก และช่วยคนของเราให้รอดจากเงื้อมมือของเจ้า
พวกเขาจะไม่เป็นเหยื่อของเจ้าอีกต่อไป
และเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า

เพราะเจ้าได้หลอกลวงทำให้คนชอบธรรมท้อแท้ใจ
ทั้ง ๆ ที่เราไม่ได้ทำให้พวกเขาต้องเสียใจเลย
และเจ้าได้สนับสนุนคนชั่วร้าย
ไม่ช่วยให้พวกเขาทิ้งความชั่วร้าย เพื่อจะได้รักษาชีวิตของตนไว้
ดังนั้น เจ้าจะไม่เห็นนิมิตหลอกลวงอีกต่อไป
เจ้าจะไม่ได้ทำวิทยาคมอีกต่อไป
เราจะช่วยคนของเราให้พ้นมือของพวกเจ้า
และเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า