เอเสเคียล 14-2 วางหินสะดุด

เอเสเคียล 14: 7-11

ใครก็ตามจากวงศ์วานอิสราเอล
หรือคนที่เป็นคนแปลกหน้าที่เดินทางผ่านเข้ามาในแผ่นดินอิสราเอล
คนที่แยกตัวออกไปจากเรา และนับถือรูปเคารพนั้นไว้ในใจ
และวางหินสะดุดแห่งความบาปของเขาต่อหน้าต่อตาตัวเอง
และยังเข้ามาปรึกษาเราโดยผ่านผู้กล่าวคำของเรา
เรา…องค์พระผู้เป็นเจ้า จะตอบพวกเขาเอง

hin

เราจะตั้งหน้าของเราต่อสู้คนนั้น
เราจะทำให้เขาเป็นสัญลักษณ์และสุภาษิต
และตัดเขาออกจากท่ามกลางประชากรของเรา
และเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
และหากผู้กล่าวคำถูกล่อลวง และกล่าวคำใดออกมา
ถือว่า เรา องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ล่อลวงผู้กล่าวคำคนนั้น
และเราจะยื่นมือของเราออกต่อต้านเขา
และทำลายเขาจากท่ามกลางประชากรของเรา
และพวกเขาจะต้องรับโทษของพวกเขานั่นคือ
ทั้งโทษของผู้กล่าวคำ และโทษของคนที่มาถามจะเป็นโทษอย่างเดียวกัน
เพื่อว่า วงศ์วานอิสราเอลจะไม่หลงทางจากเราอีกต่อไป
จะไม่ทำตัวให้เป็นมลทินด้วยการล่วงละเมิดของพวกเขา
แต่เพื่อว่าเขาจะได้เป็นคนของเรา
และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา..

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ