เอเสเคียล 14-3 แม้เยรูซาเล็มก็ไม่เว้น

 

เอเสเคียล 14:12-

และพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าว่า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย เมื่อแผ่นดินได้ทำผิดต่อเรา
ทำสิ่งที่ไร้ความสัตย์  และเรายื่นมือของเราต่อต้านเมืองนั้น
และจะทำลายเสบียงอาหาร และส่งความอดอยากเข้ามา
และเราจะตัดทั้งมนุษย์และสัตว์ออกจากเมือง​
แม้หากบุรุษทั้งสามคือ โนอาห์ ดาเนียล และโยบ อยู่ในเมืองนั้น
พวกเขาจะพ้นภัยแค่เอาชีวิตตัวเองรอดเพราะความชอบธรรมของพวกเขา”
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

 “หากเราปล่อยให้สัตว์ป่าผ่านเข้าไปในเมือง  และมันทำลายเมือง
ทำให้เมืองกลายเป็นที่ร้าง ไม่มีใครกล้าผ่านเข้ามาเพราะสัตว์ป่าเหล่านั้น
แม้บุรุษทั้งสามจะอยู่ในเมืองนั้น พวกเขาก็ไม่อาจจะช่วยลูกชายลูกสาวของพวกเขาได้
ตราบเท่าที่เรามีชีวิตอยู่    ชีวิตทั้งสามจะรอด
ส่วนแผ่นดินจะกลายเป็นที่ร้าง “

famine

“หรือหากว่าเราส่งโรคระบาดเข้ามา และเทความกริ้วของเราออกมาเป็นเลือด
ไม่ให้มีคนหรือสัตว์หลงเหลืออยู่ในเมือง
แม้ว่าโนอาห์  ดาเนียล และโยบจะอยู่ในเมืองนั้น
ตราบเท่าที่เรามีชีวิต พวกเขาก็ไม่อาจจะช่วยลูกชายลูกสาวของเขาได้
พวกเขาจะแค่เอาชีวิตของตนรอดได้ด้วยความชอบธรรมของพวกเขา ”

“เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
ตอนที่เราส่งการพิพากษาแห่งหายนะมาเหนือกรุงเยรูซาเล็มสี่ประการคือ
ดาบสังหาร  ความอดอยาก สัตว์ป่า และโรคระบาด เพื่อให้ทั้งคนและสัตว์ไม่เหลืออยู่เลยนั้น จะยิ่งหนักหนาสักเท่าใด

แต่ดูเถิดจะมีคนรอดชีวิตเหลือ ลูกชาย ลูกสาวจะถูกนำออกไป
ดูเถิด เมื่อพวกเขาออกมาหาเจ้า
และเจ้าได้เห็นหนทางและการกระทำของเขา
เจ้าจะรับการปลอบใจเนื่องจากหายนะที่เรานำมาเหนือเยรูซาเล็ม
เพราะทุกสิ่งที่เราได้นำมาเหนือนครนั้น

พวกเขาจะปลอบใจเจ้า เมื่อเจ้าเห็นหนทางและการกระทำของพวกเขา
เจ้าจะได้รู้ว่า ที่เราลงโทษพวกเขานั้น ไม่ใช่ไร้เหตุผลเลย…”

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ