เอเสเคียล 15 เผาจนหมด

เอเสเคียล 15:1-8

และพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย  ไม้องุ่นนั้นดีกว่าไม้อื่น ๆ อย่างไร?
หมายถึงเหล่ากิ่งองุ่นที่อยู่ท่ามกลางต้นไม้ในป่า
เขานำไม้องุ่นไปทำอะไรได้บ้างเล่า?
คนเขาเอาไม้นั้นไปทำที่แขวนหม้อไหอย่างนั้นหรือ?

ดูเถิด เขาทิ้งไม้เพื่อเอาไปทำเป็นฟืน
เมื่อไฟเผาไหม้ปลายกิ่งทั้งหมดแล้ว
ตรงกลางของมันก็เป็นถ่าน  แล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีก?

thann

ดูเถิด เมื่อมันยังดีอยู่  ก็เอาไปทำอะไรไม่ได้
ยิ่งกว่านั้น เมื่อไฟเผาไหม้มันจนกลายเป็นถ่าน
ยังเอาไปทำสิ่งของอะไรได้อีกหรือ ?

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
ไม้องุ่นท่ามกลางไม้ในป่านั้น ถูกโยนเข้าไปเป็นเชื้อเพลิงฉันใด
เราก็จะทิ้งคนที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มฉันนั้น
เราจะตั้งหน้าต่อสู่พวกเขา
แม้ว่าพวกเขาจะหนีออกจากไฟไปได้  แต่ไฟก็จะตามไปเผาเขา
แล้วเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อเราตั้งหน้าของเราสู้เขา
เราจะทำให้แผ่นดินเป็นที่ทิ้งร้าง
เพราะพวกเขาทำตัวไร้ความสัตย์
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้