เอเสเคียล 16-3 ไม่เอาค่าตัว

เอเสเคียล 16:23-34

หลังจากความชั่วร้ายทั้งหมดที่เจ้าทำ…
วิบัติ วิบัติแก่เจ้า!   องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
เจ้าได้สร้างแท่นขึ้นมา และสร้างที่สูงตามลานเมืองสำหรับตัวเจ้าเอง

ทุกหัวถนน เจ้าได้สร้างที่สูง และทำให้ความงามของเจ้ากลายเป็นความน่าสะอิดสะเอียน
เสนอตัวให้กับใคร ๆ ที่เดินผ่านมา
ทวีการเล่นชู้ของเจ้า
เจ้ายังเล่นชู้กับชาวอียิปต์ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่มักมาก
ทวีการเล่นชู้ของเจ้า  ยั่วให้เราโกรธ
ดูเถิด ดังนั้น เราจะยื่นมือของเราต่อต้านเจ้า
และลดดินแดนส่วนของเจ้าลง
และส่งเจ้าให้กับศัตรูที่ตะกละตะกรามของเจ้า
ลูกสาวของฟิลิสเตียยังละอายที่เจ้าทำตัวโสโครกเช่นนี้

เจ้ายังเล่นชู้กับคนอัสซีเรีย เพราะที่ทำมาแล้ว ก็ยังไม่พอ
ใช่  เจ้าเล่นชู้กับพวกเขา  แต่เจ้าก็ยังไม่พอใจ
เจ้าทวีการเล่นชู้ของเจ้ากับแผ่นดินพ่อค้า คือคนเคลเดีย
ขนาดนี้แล้ว  เจ้าก็ยังไม่พอ

goldcoins

ใจของเจ้านี่มันทุเรศจริง ๆ  องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
เพราะว่าเจ้าทำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
เป็นการกระทำแบบอย่างของหญิงโสเภณีใจด้าน
สร้างแท่นบูชาขึ้นที่หัวถนนทุกแห่ง และทำที่สูงของเจ้าตามสี่แยกทุกแห่ง
แต่เจ้าก็ไม่เหมือนหญิงโสเภณี
เพราะเจ้าไม่สนใจค่าตัว
เจ้าเป็นภรรยาที่นอกใจสามี ยอมรับคนแปลกหน้าแทนที่จะรับสามีของตนเอง
ใคร ๆ ก็ให้ของขวัญแก่หญิงโสเภณี แต่เจ้ากลับให้ของขวัญชู้รักของเจ้า

เป็นสินจ้างเพื่อให้พวกเขาเข้ามาหาเจ้าจากทุกทิศทุกทางเพื่อเจ้าจะได้เล่นชู้
เจ้าจึงแตกต่างจากผู้หญิงอื่นในเรื่องนี้

ไม่มีใครเข้าหาเจ้าเพื่อให้เล่นชู้
แต่เจ้ากลับให้ค่าจ้างในการเล่นชู้ นี่ไง… เจ้าจึงแตกต่างจากพวกนั้น