เอเสเคียล 16-5 น้องดูดีกว่า

เอเสเคียล 16: 44-52

ดูเถิด ทุกคนที่ใช้สุภาษิต ก็จะใช้สุภาษิตนี้กับเจ้า
คือ ..แม่เป็นอย่างไร ลูกสาวก็เป็นอย่างนั้น..
เจ้าเป็นลูกสาวของแม่เจ้า แม่ของเจ้าเกลียดชังสามีของตน
เกลียดชังลูกๆ ของตน
เจ้าเองก็เป็นน้องสาวของพี่สาวที่จงเกลียดจงชังสามีและลูกๆ ของตน
แม่ของเจ้าเป็นชาวฮิทไทต์ ส่วนพ่อเป็นอาโมไรต์
พี่สาวของเจ้าเป็นสะมาเรียที่อาศัยกับลูกสาวทางเหนือของบ้านเจ้า
น้องสาวของเจ้าอาศัยทางใต้ คือโสโดมและบรรดาลูกสาวของเธอ
เจ้าไม่เพียงแต่เดินตามทางอันน่าชังของพวกเขาเท่านั้น
เพราะเพียงไม่นาน เจ้าก็กลายเป็นคนต่ำทรามมากกว่าพวกเขา

photo (1)

ตราบเท่าที่เรามีชีวิต องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
น้องสาวของเจ้ากับลูกสาวไม่ได้ทำสิ่งเลวเหมือนที่เจ้ากับลูกสาวทำ
ดูเถิด ความผิดของน้องสาวโสโดมก็คือ
ทั้งแม่และลูกต่างเย่อหยิ่งจองหอง
กินอาหารอย่างเหลือเฟือ ทิ้งๆ ขว้างๆ
มีชีวิตที่สุขสบายเหลือล้น แต่ไม่เคยช่วยคนยากจนเข็ญใจ
พวกเขายะโสและทำสิ่งที่น่ารังเกียจต่อหน้าเรา
เราจึงกำจัดออกไปเมื่อเราเห็นเช่นนั้น

สะมาเรียเองก็ไม่ได้ทำผิดถึงครึ่งของเจ้า
เจ้าได้ทำสิ่งต่ำทรามมากกว่าพวกเขา
ความชั่วร้ายของเจ้าทำให้เขาดูเป็นคนชอบธรรมไปได้
จงแบกรับความอับอาย  เจ้าเอง เจ้าได้ทำให้พี่สาวน้องสาวของเจ้าดูดี
เมื่อเทียบกับความบาปต่ำช้าที่เจ้าได้ทำลงไป

เจ้าจงแบกรับความอับอาย
เพราะเจ้าเองได้ทำให้พี่สาวน้องสาวของเจ้าดูเป็นคนดีไปได้