เอเสเคียล 16-6 เรื่องราวต่อมา …

เอเสเคียล 16: 53-58

เราจะรื้อฟื้นพวกเขาขึ้น ทั้งโสโดมและลูกสาว รวมทั้งของสะมาเรียและลูกสาว
และเราจะรื้อฟื้นเจ้าท่ามกลางพวกเขา
นั่นคือ เจ้าจะได้รับความอับอายและต้องละอายกับทุกสิ่งที่เจ้าได้ทำ
เจ้าจะกลายเป็นสิ่งปลอบใจพวกเขา

ส่วนพี่น้องสองสาวของเจ้า โสโดมและลูกสาวทั้งหลายจะกลับสู่สภาพเดิม
และสะมาเรียกับลูกสาวก็จะกลับสู่สภาพเดิม
เจ้าและลูกสาวของเจ้าจะกลับสู่สภาพเดิมphoto (2)

ยามที่เจ้ายะโสอยู่นั้น น้องสาวโสโดมของเจ้าถูกเจ้าเย้ยหยันเสมอมิใช่หรือ?
ใช่สินะ ก่อนที่ความชั่วร้ายของเจ้าถูกเปิดโปงขึ้นมา
บัดนี้เจ้ากลายเป็นที่ครหาของเหล่าลูกสาวของซีเรีย
และคนที่อยู่รอบข้าง
เจ้าเป็นที่ครหาของลูกสาวแห่งฟิลิสเตียและคนที่อยู่ข้าง ๆ ก็ดูหมิ่นเจ้า
เจ้ารับบทลงโทษเพราะความชั่วร้าย และความน่าสะอิดสะเอียนที่เจ้าได้ทำลงไป
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ