เอเสเคียล 18-2 ทำผิดต้องชดใช้

เอเสเคียล 18:10-18

แต่หากชายผู้นี้ มีลูกชายที่เป็นโจร
หรือเป็นคนที่ทำให้คนอื่นต้องเลือดตก
หรือทำสิ่งใด ๆ ในทำนองนี้
แม้ว่าตัวเขาเองไม่ได้ทำสิ่งเลวร้ายเช่นนั้น
ลูกชายของเขาไปกินอาหารบนภูเขา
ไปเป็นชู้กับภรรยาของเพื่อนบ้าน
กดขี่คนยากจน คนขัดสน ทั้งปล้น
ไม่ยอมคืนของประกัน
และยังเงยหน้าบูชาเทวรูป ทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน
ให้ยืมเพื่อหวังดอกเบี้ยสูง ๆ และเอากำไรเกินควร
เขาจะมีชีวิตอยู่ได้ไหม?
เขาจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป
การที่เขาทำสิ่งน่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้
เขาจะต้องตาย เลือดของเขาจะตกลงบนหัวของเขาเอง

kunjaemue

และหากว่า ชายคนนี้ มีลูกชายที่มองเห็นบาปทั้งหมดที่พ่อลงมือทำ
เขาเห็น แต่เขาไม่ได้ทำเหมือนพ่อของเขา
เขาไม่กินบนภูเขา หรือเงยหน้าบูชารูปเคารพ
ไม่ได้ทำให้ภรรยาของเพื่อนบ้านเป็นมลทิน

เขาไม่ได้กดขี่ใคร  ไม่ได้เอาค่าประกันเพิ่ม

ไม่ได้ปล้นใคร  แต่กลับให้อาหารแก่คนที่หิว
คุลมผ้าให้คนที่เปลือยกาย  ไม่ยื่นมือไปทำความผิด

ไม่เอาดอกเบี้ยหรือกำไร   เชื่อฟังกฎของเขา
และเดินตามกฎเกณฑ์ของเรา
เขาจะไม่ต้องตายเพราะบาปของพ่อเขา เขาจะมีชีวิตอยู่แน่นอน
แต่ส่วนคนที่เป็นพ่อ ที่ได้ทำการบีบบังคับ
ปล้นพี่น้อง และทำสิ่งที่ไม่ดีท่ามกลางคนของเขา
ดูเถิด… เขาจะต้องตายเพราะความผิดของเขา