เอเสเคียล 19-1 คร่ำครวญเพื่อเจ้าชาย

เอเสเคียล 19:1-9

และเจ้า จงคร่ำครวญเพื่อเจ้าชายแห่งอิสราเอล
และกล่าวว่า …

แม่ของเจ้าอยู่ที่ไหน?
เธอเป็นเหมือนแม่สิงโต
เธอหมอบอยู่ท่ามกลางสิงห์  ท่ามกลางสิงห์หนุ่ม

เธอเลี้ยงดูลูกน้อย
และเธอได้นำลูกมาอีกตัวหนึ่ง
เลี้ยงจนกระทั่งมันเติบโต เป็นสิงห์หนุ่ม
มันเรียนรู้วิธีตะครุบเหยื่อ  และมันก็กินเนื้อคน

ประชาชาติต่าง ๆ รู้เรื่องของมัน
และมันก็ตกหลุมพราง ถูกจับไป
มันถูกขอเกี่ยวไปถึงแผ่นดินอียิปต์

เมื่อเธอเห็นว่า เธอรออย่างไร้ผล
ความหวังไม่หลงเหลือ
เธอก็จึงเอาลูกสิงห์มาอีกตัว
เลี้ยงจนเป็นสิงห์หนุ่ม
มันเดินไปมาอยู่ท่ามกลางสิงห์ทั้งหลาย
มันเรียนรู้วิธีตะครุบเหยื่อ  และมันก็กินเนื้อคน

singh

มันจับเหล่าแม่ม่ายของคนเหล่านั้น
มันทำให้เมืองต่าง ๆ ร้างเปล่า
ทั้งแผ่นดินและคนที่อยู่ในนั้นต่างหวาดหวั่นเพราะเสียงคำรามของมัน
และแล้ว ประชาชาติทั้งหลายก็ตั้งหน้าต่อสู้มัน
จากแคว้นต่าง ๆ รอบด้าน
พวกเขาโยนตาข่ายลงมาเหนือมัน
มันจึงถูกจับในหลุมพรางของพวกเขา
พวกเขาเอาขอเกี่ยวมันเข้าไปไว้ในกรง
นำไปยังกษัตริย์แห่งบาบิโลน
เขาขังมันไว้ในที่ๆ จะไม่มีใครได้ยินเสียงคำรามของมัน
บนภูเขาแห่งอิสราเอล