เอเสเคียล 20-4 อยากเป็นเหมือนคนอื่น?

เอเสเคียล 20:27-32

ดังนั้น ลูกชายของมนุษย์  เจ้าจงกล่าวแก่วงศ์วานอิสราเอลว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
บรรพบุรุษของเจ้าได้ดูหมิ่นเรา ด้วยการทรยศเรา
เพราะเมื่อเราได้นำพวกเขามายังแผ่นดินที่เราสัญญาไว้นั้น
ไม่ว่าพวกเขาเห็นที่สูง หรือต้นไม้ใบดก พวกเขาก็จะถวายเครื่องบูชาที่นั่น
และได้ทำยั่วยุให้เราโกรธด้วยของบูชาเหล่านั้น
พวกเขาเผากลิ่นหอม และเทเครื่องดื่มบูชา
เราได้กล่าวแก่พวกเขาว่า ที่สูงที่เจ้าจะไปนั้นคืออะไร ?
พวกเขาเรียกมันว่า บามาห์จนทุกวันนี้

ดังนั้น จงกล่าวแก่วงศ์วานอิสราเอล
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
เจ้าจะทำให้ตัวเองเป็นมลทินตามแบบอย่างของบรรพบุรุษของเจ้า
และทำตัวสกปรกโสโครกกับสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างนั้นหรือ?
เมื่อเจ้าได้ถวายของและถวายลูกของเจ้าในกองไฟ
เจ้าได้ทำให้ตัวเองเป็นมลทินด้วยรูปเคารพเหล่านั้นจนทุกวันนี้

child sacrifice

แล้วอย่างนี้ เราจะให้เจ้ามาถามขอคำปรึกษาจากเราหรือ
โอ..วงศ์วานอิสราเอล
เรามีชีวิตอยู่ฉันใด.. เราจะไม่ให้เจ้ามาถามเราฉันนั้น
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
สิ่งที่อยู่ในใจของเจ้าจะไม่เกิดขึ้น… คือสิ่งที่เจ้าคิดว่า
ให้เราเป็นเหมือนประเทศอื่น ๆ
เป็นเหมือนเผ่าต่าง ๆ  ทั่วไป
และให้เรากราบไหว้ไม้ และหิน