เอเสเคียล 21-1 ดาบอันคมกริบ!

เอเสเคียล 21:1-7

พระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าดังนี้
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย จงตั้งหน้าของเจ้าสู้กับนครเยรูซาเล็ม
และกล่าวคำต่อต้านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
จงกล่าวคำต่อต้านแผ่นดินอิสราเอล
และกล่าวแก่แผ่นดินอิสราเอลว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ ..

ดูเถิด เราเป็นศัตรูของเจ้า และเราจะชักดาบของเราออกจากฝัก
และจะฟันทั้งคนชอบธรรมและคนชั่วร้ายออกจากพวกเจ้า
เพราะเราจะฟันทั้งคนชอบธรรมและคนชั่วร้ายออกจากพวกเจ้า
ดังนั้น ดาบของเราจึงจะถูกชักออกจากฝัก
เพื่อต่อสู้มนุษย์ทุกคนจากทางใต้ไปเหนือ

และมนุษย์ทุกคนจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
เราได้ชักดาบของเราออกจากฝัก และจะไม่ได้เก็บเข้าฝักอีกต่อไป

ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย  เพราะฉะนั้น เจ้าจะส่งเสียงครวญคราง
ด้วยหัวใจที่แตกสลาย  ด้วยความเจ็บปวดที่ขมขื่นต่อหน้าต่อตาเขาทั้งหลาย
และเมื่อเขาทั้งหลายถามเจ้าว่า
..ทำไมท่านจึงครวญคราง?..

Fainting
เจ้าจะตอบว่า
..ก็เป็นเพราะข่าวที่กำลังมา  ทุกหัวใจจะละลายไป
แขนจะอ่อนแรงกันไปหมด
ทุกหัวใจจะสลบไสล
ทุกหัวเข่าจะหมดเรี่ยวแรงไปดั่งน้ำ
ดูเถิด.. มันมาถึงแล้ว ทุกสิ่งที่เรากล่าวจะสำเร็จทั้งสิ้น”

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ