เอเสเคียล 21-2 ผลแห่งการดูหมิ่น…

เอเสเคียล 21:8-13

และพระดำรัสของพระเจ้ามายังข้า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย
จงกล่าวคำของเราและกล่าวว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
“ดาบเล่มหนึ่ง  ดาบเล่มหนึ่งถูกลับให้คมและยังขัดให้มันวาวด้วย
มันถูกลับเพื่อจะสังหาร
มันถูกขัดให้ส่งแสงปลาบแปลบดั่งฟ้าแลบ

หรือเราจะยินดี..?
เจ้าได้ดูหมิ่นคทาของเรา ลูกชายของเราเอ๋ย
ดูหมิ่นด้วยสิ่งที่ทำจากไม้ทั้งนิ้น
ดังนั้น ดาบจึงถูกส่งไปขัดเงา
เพื่อว่าคนถือดาบจะได้จับให้แน่น

มันถูกลับและขัดให้มันเพื่อส่งให้ผู้สังหาร
จงร้อง ส่งเสียงคร่ำครวญ ลูกชายของมนุษย์
เพราะดาบนั้นเป็นการต่อสู้กับประชากรของเรา
ต่อสู้กับเจ้านายทั้งหลายแห่งอิสราเอล
พวกเขาถูกมอบให้กับดาบพร้อมกับประชากรของเรา

ภาพจาก http://www.bronze-age-swords.com/in_my_workshop.htm
ภาพจาก http://www.bronze-age-swords.com/in_my_workshop.htm

 

ดังนั้นจงตีโคนขาของเจ้าเถิด
เพราะว่าดาบได้รับการทดสอบแล้ว
และจะเป็นอย่างไร หากว่า การปฏิเสธและการดูหมิ่นคทาแห่งยูดาห์จะไม่เกิดขึ้นอีก
แต่จะถูกทำลายไปสิ้น?”

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ