เอเสเคียล 21-3 ดาบที่กำลังมา

เอเสเคียล 21:14-20

สำหรับเจ้า ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย  จงกล่าวคำพยากรณ์
ตบมือของเจ้า และปล่อยให้ดาบหล่นลงมาสองครั้ง
สามครั้งซิ ..
คือดาบสำหรับคนที่จะถูกสังหาร
มันเป็นดาบที่จะสังหารครั้งมโหฬาร เป็นการล้อมพวกเขาไว้่
(แน่นอน ย่อมหนีไม่พ้น)

ใจของพวกเขาจะลานจนละลายไป และหลายคนจะสะดุด
ทุกประตูเข้าออกจะมีดาบประกายวับวามรออยู่
อา.. มันเหมือนฟ้าแลบแปลบปลาบ
มันเตรียมไว้เพื่อการสังหาร

จะพลิกดาบไปทางไหน จะฟันทางขวาหรือทางซ้าย
ไม่ว่าจะเป็นทางไหนที่เจ้าต้องการเลือดและที่คมดาบนำเจ้าไป

เราจะตบมือของเราด้วย  เราจะระบายความโกรธของเราจนหมด
เรา..องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กล่าว

signpost

แล้วพระดำรัสของพระเจ้าก็มาถึงข้าอีก
“สำหรับเจ้าแล้ว  ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย
จงทำเครื่องหมายไว้สองทาง สำหรับดาบของกษัตริย์แห่งบาบิโลนที่กำลังมาถึง
ทางทั้งสองนั้น มาจากแผ่นดินเดียวกัน
จงสร้างป้ายชีัทาง ปักมันไว้ที่หัวถนนตามทางที่จะเข้าไปในเมือง
ทำเครื่องหมายนำดาบไปยังรับบาห์แห่งคนอัมโมน
และยูดาห์ เข้าไปยังเยรูซาเล็มที่มีกำแพงเข้มแข็ง