เอเสเคียล 21-4 หายนะ!

เอเสเคียล 21:21-27

เพราะกษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงยืนตรงทางแยกนั้น ที่หัวถนน
เพื่อจะหาคำทำนายว่าจะทำอย่างไรต่อไป
พระองค์ทรงเขย่าลูกธนู
ทรงปรึกษาเทราฟิม (รูปเคารพชนิดหนึ่ง)

ทรงดูตับสัตว์เพื่อเสี่ยงทาย
ที่หัตถ์ขวานั้น ก็มีฉลากของเยรูซาเล็ม

destrofJerusalem

จากนั้นเขาก็ตั้งอุปกรณ์ที่จะกระทุ้งกำแพง
ออกคำสั่งสังหาร  ส่งเสียงโห่เพื่อออกศึก
เพื่อพังประตูเมือง และสร้างเชิงเทินขึ้น

จากนั้นก็สร้างปราการล้อมเมืองเอาไว้
สำหรับพวกเขา คือพวกที่เป็นพันธมิตรอาจเป็นเหมือนการเสี่ยงทายปลอม ๆ
แต่เขาได้ทำให้พวกเขาได้ระลึกถึงความผิดของตนเอง
เพื่อพวกเขาจะได้ถูกจับไปเป็นเชลย

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
เพราะเจ้าได้ทำให้บาปของเจ้าเป็นที่จดจำ
การล่วงละเมิดของเจ้าถุกเปิดโปงขึ้นมา
บาปก็ปรากฎรวมอยู่กับการกระทำของเจ้าทั้งหมด
เพราะเจ้าระลึกได้
เจ้าจะถูกจับไปเป็นเชลย
และเจ้า.. เจ้านายผู้ชั่วช้าแห่งอิสราเอล
วันของเจ้ามาถึงแล้ว  เป็นวันลงโทษครั้งสุดท้าย
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส… จงถอดผ้าโพกหัวออก และถอดมลกุฎออกด้วย

จะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไป
ผู้ที่ต่ำต้อยจะได้รับการยกย่อง
และผู้ที่เคยได้รับเกียรติจะตกต่ำลง
หายนะมาถึง หายนะมาถึง ..
เราจะทำให้พวกเจ้าถึงความหายนะ!
จะไม่มีการคืนสู่สภาพเดิม
จนกว่าท่านผู้นั้นจะมาถึง
ท่านผู้มีสิทธิ์ในการพิพากษา
และเราจะมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้นั้น