เอเสเคียล 21-5 ดาบสังหาร

เอเสเคียล 21:28-32

และเจ้า  ลูกชายของมนุษย์  จงกล่าวคำพยากรณ์ ว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเรื่องลูกหลานของอัมโมน
เรื่องการที่พวกเขาถูกตำหนิ     กล่าวว่า
ดาบ .. ดาบถูกชักออกมาเพื่อการสังหาร
มันถูกชัดเงาวับวาม
เพื่อให้มันกลืนกินรวดเร็วปานสายฟ้าแลบ

images

ขณะที่พวกเขาเห็นนิมิตปลอมเพื่อเจ้า
ขณะที่เขากล่าวคำมุสาเรื่องเจ้า
เพื่อวางเจ้าไว้บนศพหัวขาดของคนที่ถูกสังหาร
วันของคนชั่วร้ายมาถึงแล้ว
เป็นเวลาแห่งการลงทัณฑ์ครั้งสุดท้าย

จงเก็บดาบเข้าไปในฝัก
เก็บคืนเข้าไปในที่เจ้าถูกสร้างขึ้นมา
ในแผ่นดินที่เจ้าเกิด
เราจะพิพากษาเจ้า

และเราจะเทความโกรธของเราเหนือเจ้า..(ลูกชายของอัมโมน)
เราจะพ่นไฟแห่งความโกรธลงเหนือเจ้า
และจะส่งเจ้าไปให้อยู่ในมือของคนโหดร้าย
คนที่ช่ำชองในการทำลาย

เจ้าจะเป็นเชื้อฟืนให้กับไฟ
เลือดของเจ้าจะอยู่ท่ามกลางแผ่นดิน
จะไม่มีใครจำเจ้าได้
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้