เอเสเคียล 22-3 เตาหลอมเจ้า

เอเสเคียล 22:13-22

ดูเถิด เราทุบมือของเราบนรายได้คดโกงที่เจ้าได้มา
เหนือเลือดที่เจ้าปล่อยให้เกิดขึ้นท่ามกลางพวกเจ้า

ในวันที่เราจะจัดการกับเจ้านั้น เจ้าจะกล้าทนได้หรือ ?
แขนของเจ้าจะแกร่งพอหรือ ?
เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า ได้กล่าวไว้แล้ว
เราจะทำให้เจ้ากระจัดกระจายไปท่ามกลางประชาติทั้งหลาย
ทำให้เจ้าพรากจากกันไปอยู่ตามที่ต่าง ๆ
เราจะเผาความสกปรกของเจ้าออกไปให้หมด
คนทั้งหลายในประชาชาติต่าง ๆ จะเห็นว่า
เจ้าจะเป็นมลทินเพราะการกระทำของเจ้าเอง
แล้วเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า

fire-flames-yellow-orange

และพระดำรัสของพระเจ้ามาถึงข้า
“ลูกชายของมนุษย์… วงศ์วานอิสราเอลกลายเป็นเหมือนขี้ตะกอนโลหะต่อหน้าเรา
พวกเขาเป็นเหมือนทองสัมฤทธิ์ ดีบุกและเหล็กรวมทั้งตะกั่วที่อยู่ในเตาหลอม
พวกเขาเป็นดั่งขี้เงิน
ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงกล่าวว่า
เพราะพวกเจ้ากลายเป็นขี้โลหะเช่นนี้ ดังนั้น
เราจะรวมรวมเจ้าให้อยู่ท่ามกลางเยรูซาเล็ม

เราจะรวบรวมเจ้าด้วยความโกรธและความกริ้วของเรา
จะโยนเจ้าลงไปในเตาหลอมและเผาเจ้าจนละลาย
แบบเดียวกับคนที่โกยเงิน ทองเหลือง เหล็ก ดีบุก และตะกั่วเข้าไปในเตาหลอม
เราจะโกยพวกเจาและเป่าเจ้าด้วยไฟแห่งความโกรธของเรา
เจ้าจะละลายท่ามกลางไฟในนั้น
เงินถูกหลอมละลายในเตาเผาฉันใด เจ้าก็จะละลายอยู่ในนั้น
และเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า  เราได้เทความโกรธของเราลงบนเจ้า