เอเสเคียล 23-3 ศัตรูที่เคยรัก

เอเสเคียล 23 :22-27

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
ดังนั้น โอ..โอโฮลิบาห์  ดูเถิด เราจะเร้าให้คนรักของเจ้า
ที่เจ้าหันหลังให้เขาด้วยความเกลียดชังนั้น หันมาต่อสู้เจ้า
และเราจะทำให้พวกเขามาต่อสู้เจ้าจากทุก ๆ ด้าน

ชาวบาบิโลน ชาวเปโขด ชาวโคอา และเหล่าคนอัสซีเรีย
คนที่เป็นชายหนุ่มที่น่าปรารถนา รวมถึงผู้ปกครองและผู้บังคับบัญชาการ
ข้าราชการ บุรุษที่มีชื่อเสียง พวกเขาขี่ม้าเข้ามาต่อสู้เจ้า
จากทางเหนือ ด้วยรถม้า เกวียนและคนจำนวนมาก
พวกเขาตั้งหน้าสู้เจ้าด้วยโล่ขนาดใหญ่ โล่เล็ก และหมวกเหล็ก
และเราจะพิพากษาพวกเขา
ส่วนพวกเขาจะพิพากษาเจ้าตามความคิดของพวกเขา

Assyrian warriors returning from battle

และเราจะแสดงความหวงแหนที่เรามีต่อเจ้า
เพื่อว่าพวกเขาจะทำกับเจ้าอย่างโกรธเกรี้ยว
พวกเขาจะเฉือนจมูกและหูของเจ้า
คนที่ยังรอดชีวิตจะตายด้วยดาบ
พวกเขาจะจับลูกชายลูกสาวของเจ้าไป
คนที่ยังเหลืออยู่จะถูกผลาญด้วยไฟ

พวกเขาจะฉีกเสื้อผ้าของเจ้าออก และฉกเอาอัญมณี เครื่องประดับของเจ้าไป
เราจะทำให้ความชั่วร้ายของเจ้าจบสิ้นลง
รวมทั้งการเล่นชู้ที่เจ้าเริ่มจากอียิปต์
เพื่อว่าเจ้าจะไม่ต้องเงยหน้าขึ้นไปมองหรือจดจำอียิปต์อีกต่อไป