เอเสเคียล 23-4 ถ้วยนี้ไม่อยากดื่ม

เอเสเคียล 23:28-35

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
“ดูเถิด  เราจะนำเจ้าไปสู่เงื้อมมือของคนที่เจ้าชัง
ในน้ำมือของคนที่เจ้าหันหลังให้เขาด้วยความขยะแขยง
และพวกเขาจะจัดการกับเจ้าด้วยความเกลียด
นำเอาลูกหลานของเจ้าไปหมด ปล่อยเจ้าทิ้งไว้ให้เปลือยเปล่า
การเล่นชู้ของเจ้าจึงเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวง
ทั้งความชั่วร้ายและการเล่นชู้ของเจ้านำสิ่งเหล่านี้มาเหนือเจ้า

เพราะว่าเจ้าได้เล่นชู้กับประชาชาติทั้งหลาย
ทำให้ตัวเจ้าเป็นมลทินด้วยรูปเคารพของพวกเขา
เจ้าได้ทำตามอย่างพี่สาวของเจ้า
ดังนั้นเราจะมอบถ้วยของเธอให้แก่เจ้า”

และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสต่อไปว่า
“เจ้าจะดื่มจากถ้วยของพี่สาว ซึ่งเป็นถ้วยลึกและใหญ่
เจ้าจะถูกคนเยาะเย้ย ถากถาง
เพราะถ้วยนั้นมีสิ่งเหล่านั้นเต็มไปหมด

cupeze

เจ้าจะเมามายและทุกข์ใจยิ่งนัก
เป็นถ้วยแห่งความน่ากลัวและการทิ้งร้าง
ถ้วยของพี่สาวเจ้าคือสะมาเรีย
และเจ้าจะดื่มมันจนหมด
เจ้าจะแทะแม้กระทั่งเศษถ้วย
และเจ้าจะฉีกอกตัวเอง
เพราะเราได้กล่าวแล้ว…”
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

ดังนั้น..องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
เพราะเจ้าได้ลืมเราและเหวี่ยงเราไว้ข้างหลังเจ้า
ดังนั้นเจ้าจงรับผลของความชั่วร้ายและการเล่นชู้ของเจ้า”