เอเสเคียล 23-5 ทำไปได้อย่างไร?

เอเสเคียล 23:36-42

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าว่า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย  เจ้าจะพิพากษาโอโฮลาห์ และโอโฮลีบาห์ไหม?
จงบอกให้ทั้งสองรู้ว่า ได้ทำสิ่งน่าเกลียดน่าชังอย่างไรบ้าง
เพราะทั้งสองได้ล่วงประเวณี และเลือดก็ติดในมือด้วย
เธอได้ล่วงประเวณีกับรูปเคารพทั้งหลายของเธอ
และได้เอาลูกที่เกิดจากเราไปถวายเป็นเครื่องบูชาให้กับรูปเหล่านั้น
ยิ่งกว่านั้น  เธอยังทำกับเราด้วย คือทำให้สถานบริสุทธิ์ของเราเป็นมลทินในวันเดียวกัน
และทำให้วันสะบาโตของเราเสื่อมเกียรติ

molech1

ในวันที่เธอสังหารลูก ๆ เพื่อถวายเป็นเครื่องบูชานั้น
เธอก็เข้ามาในพระวิหารของเราเพื่อทำให้เป็นมลทิน
และดูเถิดนี่คือสิ่งที่พวกเธอทำกับพระวิหารของเรา

คือได้ส่งคนสื่อสารไปเสาะหาผู้ชายจากเมืองไกล
และพวกเขาก็มา
เธอได้อาบน้ำเตรียมรอพวกเขา ทาสีเปลือกตา
และประดับร่างกายด้วยอัญมณี
เธอได้นั่งบนตั่งยาวที่มีโต๊ะยาววางอยู่
โต๊ะนั้นเป็นที่วางเครื่องหอมและน้ำมัน
เสียงของผู้คนที่ไร้ยางอายก็อยู่กับเธอ
พร้อมกับผู้ชายพวกเดียวกัน
คนขี้เมาทั้งหลายก็ถูกนำมาจากถิ่นกันดาร
และพวกเขาได้ใส่กำไลให้พวกผู้หญิง
สวมมงกุุฎงดงามบนหัวของพวกเธอ