เอเสเคียล 23-6 คำพิพากษา

เอเสเคียล 23:43-49

แล้วเราก็กล่าวกับเธอซึ่งเริ่มเหน็ดเหนื่อยกับการเล่นชู้

มาบัดนี้พวกเขาได้ใช้ให้เธอเป็นหญิงขายตัว  ดูซิ ใช้แม้กระทั่งตัวเธอ!

พวกเขาไปหาเธอเหมือนกับไปหาโสเภณี

ดังนั้น พวกเขาเข้าไปหาโอโฮลาห์ และโอโฮลิบาห์ ผู้หญิงทีเต็มด้วยกามรมณ์

แต่ คนชอบธรรมจะพิพากษาเธอว่าเป็นหญิงล่วงประเวณี

เป็นคำพิพากษาลงโทษผู้หญิงที่ทำให้โลหิตตก

เพราะพวกเธอเป็นหญิงล่วงประเวณี

และความผิดนั้น ต้องถูกลงโทษถึงชีวิต

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“จงนำกองทัพใหญ่มาสู้กับหญิงทั้งสองคนนี้

ทำให้เธอกลายเป็นความน่ากลัว และเธอจะถูกปล้นสะดม

และกองทัพนั้นจะเอาหินขว้างใส่เธอ และสังหารเธอด้วยดาบ

เขาจะฆ่าลูกชายและลูกสาวของเธอ   เผาบ้านของเธอเสีย

เราจะให้ความชั่วร้ายถึงจุดจบในแผ่นดิน

และหญิงทุกคนจะรับคำเตือน และไม่ทำผิดทางกามอย่างที่พวกเธอทำลงไป

และเขาจะกลับเทราคะของเธอลงบนตัวเธอ

และเธอจะต้องรับโทษที่ได้ปรนนิบัติรูปเคารพ

เมื่อนั้นเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า “