เอเสเคียล 24-1 หม้อสนิม

เอเสเคียล 24:14

ในปีที่เก้า เดือนที่สิบ วันที่สิบ พระดำรัสของพระเจ้ามาถึงข้า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย  จงเขียนชื่อของวันนี้ วันนี้นะ
กษัตริย์แห่งบาบิโลน จะล้อมนครเยรูซาเล็มวันนี้
และเจ้าจงกล่าวคำอุปมาให้แก่วงศ์วานที่ดื้อดึง และกล่าวกับพวกเขา
ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“จงตั้งหม้อบนเตา ตั้งเอาไว้ และเทน้ำลงไป
แล้วใส่ชิ้นเนื้อ  ทุกชิ้นเป็นเนื้อดีจากโคนขาและสันขาหน้า
ใส่กระดูกชิ้นดี ๆ ลงไป
และจงเลือกแกะตัวดีที่สุดจากฝูงมา
วางฟืนเป็นกองใต้นั้น แล้วต้มอย่างดี
เคี่ยวกระดูกที่อยู่ในนั้นด้วย

iron_age

เหตุฉะนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
วิบัติแก่เมืองที่เต็มด้วยเลือด
วิบัติแก่หม้อที่มีสนิมอยู่ข้างใน และสนิมนั้นก็ยังอยู่ในหม้อ
จงเอามันออกทีละชิ้น ทีละชิ้น ไม่ต้องเลือก
เพราะเลือดที่เธอได้หลั่งออกมาท่ามกลางพวกเธอ
เธอวางไว้บนหินโล้น  เธอไม่ได้เทลงบนพื้นดินเพื่อจะให้ดินกลบเลือดนั้นไว้
ที่ทำอย่างนั้นเพื่อเร้าความโกรธของเราให้แก้แค้น
เราได้วางเลือดที่เธอทำให้ตกนั้นไว้บนก้อนหิน
เพื่อว่าจะไม่มีอะไรปกคลุมมันไว้

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
วิบัติแก่เมืองเปื้อนเลือด.. เราจะทำให้กองใหญ่ขึ้น
สุมกองซุง ติดไฟ ต้มเนื้อให้ดี  ปรุงด้วยเครื่องเทศ
ให้กระดูกไหม้ไปเลย
จากนั้นให้วางหม้อเปล่าบนกองถ่าน เพื่อว่ามันจะได้ร้อน
และทองแดงไหม้ไปด้วย เพื่อว่ามลทินจะได้ละลายในนั้น
สนิมที่มีอยู่ก็จะไหม้ไปด้วย

เธอทำให้เราเหนื่อยยาก
สนิมที่หนาเตอะก็ไม่ออกมา  ไม่ยอมไหม้ไปพร้อมกับสนิม
สนิมนั้นคือความชั่วร้ายสกปรกของเจ้า
เพราะเราน่าจะได้ชำระเจ้า และเจ้าก็ปฏิเสธ
เจ้าจะไม่ได้รับการชำระอีกต่อไปจนกว่า เราจะได้ระบายความโกรธเหนือเจ้าจนหมด

เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า เราได้กล่าวไว้แล้ว มันจะเกิดขึ้นแน่
เราจะทำสิ่งนั้น  เราจะไม่กลับ  เราจะไม่ปล่อยไว้ เราจะไม่เปลี่ยนใจ
เจ้าจะถูกพิพากษาตามทางและการกระทำของเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ