เอเสเคียล 25-1 ข่าวร้ายของอัมโมน

เอเสเคียล 25:1-7

พระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าว่า

“ลูกชายของมนุษย์ จงตั้งหน้าของเจ้าไปยังคนอัมโมน
และกล่าวโทษเขา… บอกพวกเขาว่า
จงฟังพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เป็นเพราะเจ้ากล่าวว่า ชิชิ… เหนือสถานบริสุทธิ์ของเราเมื่อสถานนั้นเป็นมลทิน
และเจ้าก็พูดอย่างนี้กับแผ่นดินอิสราเอลเมื่อแผ่นดินร้างเปล่า
เจ้าพูดอย่างนี้กับวงศ์วานอิสราเอลเมื่อพวกเขาต้องกลายไปเป็นเชลยต่างแดน

ดังนั้น ดูเถิด.. เราจะมอบเจ้าไว้ให้กับชนชาติทางตะวันออก  เขาจะมีกรรมสิทธิ์เหนือเจ้า
และพวกเขาจะตั้งค่ายท่ามกลางเจ้า อยู่อาศัยกับพวกเจ้า
พวกเขาจะกินผลไม้ของเจ้า และดื่มนมของเจ้า
เราจะทำให้รับบาห์กลายเป็นทุ่งหญ้าสำหรับอูฐ
และอัมโมนเป็นคอกสำหรับเลี้ยงสัตว์
แล้วเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า

1Chro18map-550x663

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
เป็นเพราะเจ้าได้ตบมือ และกระทืบเท้าด้วยความดีใจ
เพราะความชั่วร้ายในตัวของเจ้าที่ต่อต้านแผ่นดินอิสราเอล
ดังนั้น เราจะยื่นมือของเราต่อต้านเจ้า และจะมอบเจ้าให้กับชาติต่าง ๆ เป็นของปล้นไปได้
และเราจะตัดเจ้าออกจากเหล่าประชาชน ทำให้เจ้าพินาศจากประเทศต่าง ๆ

เราจะทำลายเจ้า
แล้วเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า